Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

Kalendarium historii Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

 

 

8 XII 1916 - powołanie do życia Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze - ślubowanie w Kaplicy Matki Bożej (Sodalicja męska pw. Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki).

 

1918 - zatwierdzenie Sodalicji przez biskupa Zdzitowieckiego.

 

10 V 1923 – kanoniczna erekcja i agregacja SM przyJasnejGórze /bp.WłocławskiZdzitowieckiiGenerałJezuitówWł. Ledóchowski/

 

11 VIII 1939 - spotkanie z promotorem SM w Polsce o. Romualdem Moskałą SJ i reorganizacja sodalicji ze względu na małą liczbę członków z 8 do 4. Istniały wtedy:

- Sodalicja Męska pw. Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki, 8.XII.1916

- Sodalicja Panien pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Jadwigi, erygowana IV.1917 (II Koło nauczycielek ludowych i ochraniarek pw. M. B. Królowej Korony Polskiej i św. Józefa, 3.XI.1917 r)

- Sodalicja Panien Pracujących w domu, przemyśle i handlu eryg. 17.VIII. 1917 r.

- Sodalicja Rękodzielniczek p.w. M. B. Wspomożenia Wiernych i św. Agnieszki, eryg. 23.III. 1920 r.

- Sodalicja Nauczycielek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Jana Kantego, eryg. 22.VI.1922 r.

- Sodalicja Pań Mężatek, eryg. 8 IX.1924 r.,

- Sodalicja mężczyzn rękodzielników p.w. M.B. Częstochowskiej i św. Jozafata, eryg. 11.VII. 1923 r.

- Sodalicja mężczyzn pracujących w przemyśle i handlu, pw. M.B. Wspomożenia Wiernych i św. Pawła I Pust. eryg. 20.I.1938 r

Pierwsza Sodalicja składać się miała z Sodalicji Panien i Sodalicji Nauczycielek. Druga z Sodalicji Panien pracujących w przemyśle i handlu oraz Sodalicji Pań Rękodzielniczek. Trzecia to Sodalicja Pań Mężatek. Czwarta - Sodalicja Panów, Mężczyzn Rękodzielników i Mężczyzn pracujących w przemyśle i handlu.

 

1939 - 1945 - konspiracyjna działalność SM

 

5 XI 1949 - oficjalne zawieszenie działalności przez kard. Wyszyńskiego po dekrecie rządowym, później działalność w ukryciu

 

1980 - pierwsze próby reorganizacji i reaktywacji SM przy JG

 

25 XI 1983 - zgoda władz zakonu na ponowną oficjalną działalność SM przy JG

 

3 V 1984 - wybory władz

 

13 V 1984 - pierwsza Msza sodalicyjna po reaktywacji

 

26 V 1984 - Pierwsze ślubowanie po reaktywacji

 

8 III 1994r - reerekcja SM przy Jasnej Górze i zatwierdzenie statutu

 

29 VI 1994 - rozporządzenie Ministra szefa URM w sprawie nadania osobowości prawnej SM przy JG