Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

MODLITWA JUBILEUSZOWA

 

     Boże Ojcze Miłosierdzia, tak umiłowałeś świat że dałeś swego Jednorodzonego Syna, aby umierając i zmartwychwstając zwyciężył grzech  i dał nam zbawienie. Ty nieustannie posyłasz do naszych serc swojego Ducha, aby uzdalniając nasze serca do prawdziwej miłości czynił nas twoimi dziećmi.

     Ty sprawiłeś, że ku naszej pomocy na drodze do Ciebie Maryja stała się nie tylko Matką Jezusa, ale także i Matką każdego z nas. Dziękujemy Ci, że możemy mieć taką Matkę i Królową, która jest skuteczną i niezawodną drogą do twojego Syna, Jezusa Chrystusa. który jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem i przez, którego mamy dostęp do Ciebie.

      Dziękujemy Ci, za opatrznościowe dzieło Sodalicji Mariańskiej i za jej obecność od 100 lat w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. Spraw, by dzięki wstawiennictwu Maryi była ona wspólnotą nieustannego wzrastania w wierze i miłości owocującego czynami miłosierdzia. Prosimy Cię, tchnij swego Ducha w naszą sodalicyjną wspólnotę, by stała się ona żywym środowiskiem nieustannego dojrzewania do pełni człowieczeństwa jaką jest świętość i także dzisiaj wydawała wielu prawdziwych świadków Twojej miłości realizujących dzieło Nowej Ewangelizacji. Spraw Panie, by dzięki owocom Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz 1050 rocznicy Chrztu naszej ojczyzny, Sodalicja Mariańska stała się drogą prowadzącą przez Maryję do pełniejszej jedności z Tobą coraz to więcej dusz, ku Twojej chwale i uświęceniu tych, którzy przez sodalicyjne ślubowanie zawierzyli siebie oraz swoje życie Matce Jezusa i Matce każdego z nas. Amen.

 

 

Pod Twoją obronę

 

Wszyscy Święci Sodalicji…