Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

ROK JUBILEUSZOWY

100-lecia

SODALICJI MARIAŃSKIEJ PRZY JASNEJ GÓRZE

 

 

XII 2015 - I 2016

Źródła i początki - z Maryją dziękujemy za tych, dzięki którym Sodalicja Mariańska zaistniała przy Jasnej Górze

I - 2016 - II

Przez Maryję dziękujemy za Protektorów i Moderatorów Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze i zawierzamy Zakon Paulinów Jej opiece

II - 2016 - III

Z Maryją wkraczamy na drogę nawrócenia i przemiany by uczyć się od Niej jak służyć Bogu i ludziom dzisiaj

III - 2016 - IV

Przez Maryję idziemy na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym i Miłosiernym

IV - 2016 - V

Z Maryją przewodniczką na drodze Nowego Życia otrzymanego na Chrzcie Świętym dziękujemy za dar wiary

V - 2016 – VI

Od Maryi uczymy się otwierać na działanie Ducha Świętego, by lepiej odpowiadać na znaki czasu

VI - 2016 - VII

Z Maryją niesiemy Chrystusa bliźnim czyniąc dzieła miłosierdzia

VII - 2016 - VIII

Maryi zawierzamy młodzież prosząc o rozwój Sodalicji Mariańskiej młodzieży

VIII - 2016 - IX

Od Maryi Jasnogórskiej uczymy się jak być Sodalisem dzisiaj

IX - 2016 - X

Z Maryją Matką miłosierdzia dziękujemy za 100 lat obecności Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze oraz za Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce

X - 2016 - XI

Od Maryi i świętych Sodalicji uczymy się jak kroczyć do świętości i świadczyć swoim życiem

XI - 2016 - XII

Maryi zawierzamy siebie i przyszłość Sodalicji Mariańskiej w Sanktuarium Narodu prosząc o jej wzrost duchowy i liczebny