Tytuł:  
Email:  
Imię:  
 

 

35. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

Formacja Sodalicyjna jako owoc Chrztu Świętego

Jasna Góra, 17 września AD 2016

 

Dziękczynienie za dar Chrztu Polski w roku jego 1050-lecia

 

Uroczystość Jubileuszowa

20-lecia Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

100-lecia Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

 

 

PROGRAM

 

Kaplica Różańcowa

10:00 - Modlitwa jubileuszowa na rozpoczęcie pielgrzymki i powitanie

10:20 - Konferencja nt. „Charyzmat sodalicyjny jako owoc chrztu świętego” - ks. dr Marek Szymula

11:00 - Prezentacja: „Dar Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce”

11:20 - Konferencja: „Rys historyczny Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze” - ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk

11:40 - Wprowadzenie do Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

11:50 - Komunikaty

12:00 - Anioł Pański

 

Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

13:15 - Nabożeństwo sodalicyjne połączone z przyrzeczeniami i ślubowaniami sodalicyjnymi oraz z jubileuszowym Aktem Zawierzenia Matce Bożej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

 

Bazylika Jasnogórska

14:00 - Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i przekazaniem światła z Jasnej Góry

 

ok. 15:30 - Agapa w Domu Pielgrzyma