Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

12 – 14 marca
Doroczne Rekolekcje
SM przy Jasnej Górze

Jak kroczyć z Maryją drogą do świętości? 

 

12 – 13 marca od g. 15:00
14 marca od g. 9:00

 

Sodalicje posiadają specyficzny charakter (…) Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam sodalicji moją maryjność”.  – św. Jan Paweł II