Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

 

ADORACJA NS, EUCHARYSTIA,
SPOTKANIE „przy święconym”
16 kwietnia od g. 9:30

Kaplica Domu Pątnika
przy Jasnej Górze

 

 

 

Sodalicje posiadają specyficzny charakter (…) Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam sodalicji moją maryjność”.  – św. Jan Paweł II