Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

Tematy Roku Jubileuszowego

TEMATY ROKU JUBILEUSZOWEGO

Styczeń 2021

Z Maryją dziękujemy za tych, dzięki którym Sodalicja Mariańska powstała i dotarła na nasze polskie ziemie.

Luty 2021

Przez Maryję dziękujemy za protektorów, moderatorów i dobrodziejów Sodalicji Mariańskich w Polsce w całej historii.

Marzec 2021

Z Maryją – Matką Kościoła dziękujemy za świadectwo życia sodalisów, owoce działalności wspólnot i wkład w tworzenie historii Kościoła w Polsce na przestrzeni 450 lat.

Kwiecień 2021

Maryi z Nazaretu zawierzamy polskie małżeństwa i rodziny, dorosłych i starszych, prosząc o rozwój SM w naszej Ojczyźnie.

Maj 2021

Maryi, Matce Boga i naszej zawierzamy młodzież, prosząc o rozwój młodzieżowych Sodalicji Mariańskich.

Czerwiec 2021

Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce pracy sodalisów i działalności sodalicji w naszej Ojczyźnie.

Lipiec 2021

Od Maryi uczymy się otwierać na działanie Ducha Świętego, byśmy lepiej odczytywali znaki czasu i angażowali się, w apostolskie posłanie Kościoła.

Sierpień 2021

Od Maryi i świętych Sodalicji uczymy się jak kroczyć do świętości, realizując charyzmat sodalicyjny w dzisiejszym świecie.

Wrzesień 2021

Od polskich świętych SM uczymy się zawierzenia Maryi owocującego służbą Bogu i bliźnim.

Październik 2021

Z Maryją Królową Polski dziękujemy za owoce współpracy sodalicji w naszej ojczyźnie oraz jej struktury: związki stanowe, Sekretariat Krajowy SM i Federację Sodalicji Mariańskich.

Listopad 2021

Z Maryją dziękujemy za polskich: świętych, błogosławionych, służebnice i sług Bożych związanych z sodalicją.

Grudzień 2021

Maryi zawierzamy siebie, nasze wspólnoty i przyszłość Sodalicji Mariańskich w naszej Ojczyźnie, prosząc o ich duchowy rozwój i liczebny wzrost.