Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

Kalendarium historii Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

8 XII 1916 – w porozumieniu z księżmi prefektami, pracującymi w dwóch częstochowskich gimnazjach patronat na funkcjonującymi tam sodalicjami objął przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz – pierwsze ślubowanie w Kaplicy Matki Bożej i inicjacja pierwszej przy Jasnej Górze sodalicji – młodzieży męskiej pw. Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki

1918 – zatwierdzenie Sodalicji przez biskupa Zdzitowieckiego.

11 VIII 1939 – spotkanie z promotorem SM w Polsce o. Romualdem Moskałą SJ i reorganizacja sodalicji ze względu na małą liczbę członków z 8 do 4. Istniały wtedy:

– Sodalicja Męska pw. Królowej Korony Polskiej i św. Stanisława Kostki, 8.XII.1916

– Sodalicja Panien pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Jadwigi, erygowana IV.1917 (II Koło nauczycielek ludowych i ochraniarek pw. M. B. Królowej Korony Polskiej i św. Józefa, 3.XI.1917 r)

– Sodalicja Panien Pracujących w domu, przemyśle i handlu eryg. 17.VIII. 1917 r.

– Sodalicja Rękodzielniczek p.w. M. B. Wspomożenia Wiernych i św. Agnieszki, eryg. 23.III. 1920 r.

– Sodalicja Nauczycielek pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Jana Kantego, eryg. 22.VI.1922 r.

– Sodalicja Pań Mężatek, eryg. 8 IX.1924 r.,

– Sodalicja mężczyzn rękodzielników p.w. M.B. Częstochowskiej i św. Jozafata, eryg. 11.VII. 1923 r.

– Sodalicja mężczyzn pracujących w przemyśle i handlu, pw. M.B. Wspomożenia Wiernych i św. Pawła I Pust. eryg. 20.I.1938 r

Pierwsza Sodalicja składać się miała z Sodalicji Panien i Sodalicji Nauczycielek. Druga z Sodalicji Panien pracujących w przemyśle i handlu oraz Sodalicji Pań Rękodzielniczek. Trzecia to Sodalicja Pań Mężatek. Czwarta – Sodalicja Panów, Mężczyzn Rękodzielników i Mężczyzn pracujących w przemyśle i handlu.

1939 – 1945 – konspiracyjna działalność SM

28 V 1948 – połączenie wszystkich sodalicji żeńskich w jedną – dwie Sodalicje Mariańskie przy Jasnej Górze męska i żeńska

5 XI 1949 – oficjalne zawieszenie działalności przez kard. Wyszyńskiego po dekrecie rządowym, później działalność w ukryciu

1980 – pierwsze próby reaktywacji oficjalnej działalności SM przy JG

25 XI 1983 – zgoda władz zakonu na ponowną oficjalną działalność SM przy JG

3 V 1984 – wybory zarządu

13 V 1984 – pierwsza Msza sodalicyjna po reaktywacji

26 V 1984 – pierwsze ślubowanie po reaktywacji

8 III 1994r – reerekcja SM przy Jasnej Górze i zatwierdzenie statutu przez ks. abp Stanisława Nowaka

29 VI 1994 – rozporządzenie Ministra szefa URM w sprawie nadania osobowości prawnej SM przy JG

2015 – 2016 – Rok Jubileuszu 100-lecia SM przy Jasnej Górze

2017 – zatwierdzenie nowelizacji statutu przez ks. abp Wacława Depo

2017/2018 – Jubileusz 35-lecia reaktywacji SM przy Jasnej Górze