Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

Czym jest SM?

Czym jest Sodalicja Mariańska?

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej – św. Franciszek Salezy

                Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze jest wspólnotą formacji do dojrzałej wiary i do dawania o niej świadectwa życiem w dzisiejszym świecie. Przewodniczką na tej drodze jest Maryja – Jasnogórska Matka Kościoła i Królowa Polski. Sodalicja Mariańska dziś: to comiesięczne Msze święte, to spotkania formacyjne i spotkania ze Słowem Bożym, to poznawanie nauczania Kościoła, to udział w uroczystościach Jasnogórskich, ogólnopolskich i diecezjalnych, to wyjazdy pielgrzymkowe i rekreacyjne, to wspólnota radości i wiary, to wspólne rekolekcje i dni skupienia, to starsi i dorośli sodalisi, ale też i młodzież, to wreszcie zaangażowanie w pracę i pomoc przy sanktuarium. Święto Patronalne SM przy Jasnej Górze to coroczna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w czasie której składane są przyrzeczenia i ślubowania sodalicyjne, w czasie której ponawiamy nasze zawierzenie Maryi. W tym dniu też co roku obchodzimy rocznicę powstania Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. W roku 2016 obchodziliśmy jubileusz 100 – lecia naszej Sodalicji, a w 2018 roku 35 rocznicę reaktywacji oficjalnej działalności Sodalicji Mariańskiej zarówno w ogóle w Polsce, jak i przy Jasnej Górze. Jest ona wciąż aktualną drogą przez zawierzenie Maryi do pełni wiary, do pełni człowieczeństwa, do świętości.

Św. Jan Paweł II w 1984 w prywatnej rozmowie wypowiedział słowa: Sodalicje posiadają specyficzny charakter różniący je od współczesnych ruchów młodzieżowych. Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność

W języku łacińskim: sodalis oznacza: kolegę, towarzysza, przyjaciela; a słowo sodalitas: koleżeństwo, serdeczną przyjaźń, zażyłość; sodalicius zaś: przyjacielski, braterski. Przymiotnik mariańska mówi, że to stowarzyszenie jest wspólnotą przyjaciół, którzy w sposób szczególny czcząc Maryję, Jej się oddając czynią z niej Matkę i Przewodniczkę na drogach swojego życia, na drogach wiary, na drodze do pełni człowieczeństwa jaką jest świętość. Ta droga Per Mariam ad Jesum – Przez Maryję do Jezusa ma swój owoc w stawaniu się autentycznym świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie.