Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

SPOTKANIE BIBLIJNE 
19 marca, g. 17:00

SPOTKANIE Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA
26 marca, g. 17:00

ADORACJA, MSZA ŚW. SODALICYJNA
14 kwietnia, g.  g. 9:00 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej

św. Franciszek Salezy