Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

ADORACJA, EUCHARYSTIA, SPOTKANIE – niedziela, 14 lipca 9:00

 

 Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.

św. Franciszek Salezy