PER MARIAM AD JESUM - PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA!

 

 

   Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstapienie do Sodalicji Mariańskiej.

                                                           (św. Franciszek Salezy)

 

 

 

MSZA ŚWIĘTA

ZA ZMARŁYCH MODERATORÓW I SODALISÓW

I SPOTKANIE

25 listopada - godzina 14:00

w Krypcie Kaplicy Matki Bożej

 

 

ZAPRASZAMY!