Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

 

ADORACJA, MSZA ŚW. I SPOTKANIE

niedziela, 25 listopada 

g. 9:00

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej

św. Franciszek Salezy