Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

SPOTKANIE BIBLIJNE – 17 IX g. 17:00

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SM NA JASNĄ GÓRĘ – 21 IX od 10:00 

ADORACJA, EUCHARYSTIA, SPOTKANIE – niedziela, 13 października g. 9:00

 Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.

św. Franciszek Salezy