Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

PIELGRZYMKA SODALICYJNA

ŚLADAMI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

3 – 4 lipca

g. 6:00 wyjazd

 

ADORACJA, MSZA ŚW. I SPOTKANIE

niedziela, 8 lipca 

g. 9:00

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.  św. Franciszek Salezy