Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

SPOTKANIE BIBLIJNE

wtorek 20 marca

g. 17:00

 

WIELKANOCNE

SPOTKANIE SODALICYJNE

niedziela 8 kwietnia

g. 9:00

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości,

jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.  św. Franciszek Salezy