Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

 

ADORACJA, MSZA ŚW. SODALICYJNA

– NIEDZIELA PALMOWA

14 kwietnia, g. 9:00 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej

św. Franciszek Salezy