Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

ADORACJA, MSZA ŚW. I SPOTKANIE

 

sobota, 8 grudnia g. 14:00 KMB 

niedziela, 9 grudnia g. 9:00 

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej

św. Franciszek Salezy