Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

SPOTKANIE BIBLIJNE

wtorek, 17 kwietnia

g. 17:00

 

SPOTKANIE Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA

wtorek, 24 kwietnia

g. 17:00

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.  św. Franciszek Salezy