Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE 
3 – 5 marca, g. 15:00 – 16:00

REKOLEKCJE SODALICYJNE
8 – 9 marca g. 16:00; 10 marca g. 9:00 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej

św. Franciszek Salezy