Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

EUCHARYSTIA, ADORACJA, SPOTKANIE – niedziela, 9 czerwca 9:00

 

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM – wtorek, 18 czerwca g. 17:00

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.

św. Franciszek Salezy