Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

SPOTKANIE BIBLIJNE
wtorek, 15 stycznia g. 17:00

SPOTKANIE Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA
wtorek, 22 stycznia g. 17:00

ADORACJA, MSZA ŚWIĘTA, SPOTKANIE
niedziela, 10 lutego g. 9:00 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej

św. Franciszek Salezy