Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

DZIEŃ SODALICYJNY

sobota, 2 czerwca

g. 15:00

 

ADORACJA, MSZA ŚW. I SPOTKANIE

niedziela, 10 czerwca 

g. 9:00

 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.  św. Franciszek Salezy