Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

 

ADORACJA, EUCHARYSTIA, SPOTKANIE

– niedziela, 11 sierpnia g. 9:00

 

 Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej.

św. Franciszek Salezy