Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze

 

SPOTKANIE BIBLIJNE – 21 maja g. 17:00

35-lecie PIERWSZYCH ŚLUBOWAŃ

PO REAKTYWACJI – 26 maja, g. 14:00 (KMB)

SPOTKANIE Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA

– 28 maja, g. 17:00 

Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiejśw. Franciszek Salezy